Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tătăruşi, judeţul Iaşi.

Informaţii concurs
 Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 09.01.2020, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Tătăruşi, judeţul Iaşi
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoană de contact:Ailincai Elena Gabriela, referent, telefon/fax 0232714500, e- mail:primaria_tatarusi@yahoo.com
Data afişării: 10.12.2019, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Consilier
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: asistent

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: FOND FUNCIAR

PRIMĂRIA COMUNEI TĂTĂRUŞI
Localitate: TĂTĂRUŞI
Judeţ: IAŞI
Condiţii de participare
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinţe politice şi administrative
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an
– cunoaşterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene- nivel mediu.
Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării
concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la
secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei aparţine în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *