Loc de munca in cadrul Primariei Iasi

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Iaşi, judeţul Iaşi.

Informaţii concurs
 Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 27.02.2020, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei municipiului Iaşi, bld. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11, Corp B
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoana de contact: Angelica Baciu, consilier, tel.0232/267582, int.275, fax:0232/406085, e-mail: angelica.baciu@primaria-iasi.ro
Data afişării: 20.01.2020, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Inspector
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: superior

Tip compartiment: SERVICIU
Denumire compartiment: CONTABILITATE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI
Localitate: IAŞI
Judeţ: IAŞI
Condiţii de participare
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice.
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării
concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la
secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei aparţine în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.