Loc de munca in comuna Romanesti, judetul Iasi

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere specifice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Româneşti, judeţul Iaşi

Informaţii concurs
 Tip concurs: Recrutare pe functie publica de conducere in afara Agentiei
Data de sustinere a probei scrise: 20.02.2020, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Româneşti, judeţul Iaşi
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoană de contact: Violeta-Ştefania Zaharia, consilier, 0232232871, primariaromanesti@yahoo.com
Data afişării: 20.01.2020, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Secretar general al UAT
Descriere post Localizare post
Clasa: conducere
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: SECRETAR GENERAL UAT
PRIMĂRIA COMUNEI ROMÂNEŞTI
Localitate: ROMÂNEŞTI
Judeţ: IAŞI
Condiţii de participare
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
– studii universitare de master în domeniu administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării
concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la
secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei aparţine în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.