Locuri de munca: comuna Gorban, judeţul Iaşi

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante (2 funcţii) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorban, judeţul Iaşi.

Informaţii concurs
 Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 14.02.2020, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Gorban, judeţul Iaşi
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoană de contact: Manoila Liliana, secretar general comuna, 0232/292900, primariagorban@yahoo.com
Data afişării: 15.01.2020, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Consilier
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: debutant

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: FOND FUNCIAR SI REGISTRUL AGRICOL

PRIMĂRIA COMUNEI GORBAN
Localitate: GORBAN
Judeţ: IAŞI
Inspector
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: asistent

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: RESURSE UMANE

PRIMĂRIA COMUNEI GORBAN
Localitate: GORBAN
Judeţ: IAŞI
Condiţii de participare
-1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul compartimentului fond funciar si registru agricol
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, de licenta sau echivalent
– vechime in specialitatea studiilor necesare executarii functiei publice – nu este cazul

– 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul compartimentului resurse umane
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalent
– minimum1 an vechime in specialitatea studiilor necesare executarii functiei publice.

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării
concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la
secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei aparţine în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *