Locuri de munca comuna Grajduri, judetul Iași

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante (2 funcţii) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grajduri, judeţul Iaşi.

Informaţii concurs
 Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 01.04.2020, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Grajduri, judeţul Iaşi.
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoană de contact: Macovei Delia, secretar general al uat comunei Grajduri,tel:0232/228286 int.207, fax:0232/228341, e-mail:primar@primariagrajduri.ro
Data afişării: 27.02.2020, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Referent
Descriere post Localizare post
Clasa: III

Grad: superior

Tip compartiment: BIROU
Denumire compartiment: FINANCIAR-CONTABIL

PRIMĂRIA COMUNEI GRAJDURI
Localitate: GRAJDURI
Judeţ: IAŞI
Consilier achiziţii publice
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: principal

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: JURIDIC + ACHIZIŢII PUBLICE

PRIMĂRIA COMUNEI GRAJDURI
Localitate: GRAJDURI
Judeţ: IAŞI
Condiţii de participare
consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
-certificat absolvire curs expert achiziţii publice
– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

referent, clasa III, grad profesional superior
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării
concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la
secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei aparţine în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.