Locuri de munca: comuna Heleşteni, judeţul Iaşi

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Heleşteni, judeţul Iaşi.

Informaţii concurs
 Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 17.02.2020, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Heleşteni, judeţul Iaşi.
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoană de contact: Bortaş Paul Radu, secretar general al UAT comuna Heleşteni, tel 0724082227,fax 0232/716768, primariahelesteni@yahoo.com
Data afişării: 15.01.2020, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Consilier
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: debutant

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: ECONOMIC

PRIMĂRIA COMUNEI HELEŞTENI
Localitate: HELEŞTENI
Judeţ: IAŞI
Condiţii de participare
– studii univeritare de licenţă,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul ştiinţei economice
– fără vechime în specialitatea studiilor
– cunoştinţele de operare PC – nivel avansat,vor fi testate in cadrul probei scrise si interviu
Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării
concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la
secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei aparţine în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *