Locuri de munca la Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Iaşi

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Iaşi, judeţul Iaşi

Informaţii concurs
 Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie temporar vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 06.02.2020, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Iaşi, judeţul Iaşi, str. MItropolit Varlaam, nr. 54
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoană de contact: lona Mihăescu, şef serviciu, 0232206344,0232230767, contact@dac-iasi.ro
Data afişării: 22.01.2020, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Inspector
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: debutant

Tip compartiment: SERVICIU
Denumire compartiment: AUTORITATE TUTELATA PROTECTIA MINORILOR SI FAMILIEI

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Localitate: IAŞI
Judeţ: IAŞI
Condiţii de participare
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;
Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării
concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la
secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei aparţine în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.