Locuri de munca la primaria Ciurea, judetul Iasi

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante (3 funcţii) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciurea, judeţul Iaşi.

Informaţii concurs
 Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 24.02.2020, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Ciurea, din satul Ciurea, strada Merilor nr. 468, comuna Ciurea, judeţul Iaşi
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Mercaș Robert, Inspector, 0232296260, primariaciurea@yahoo.com
Data afişării: 21.01.2020, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Inspector
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: superior

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: STARE CIVILA ŞI EVIDENŢĂ ELECTORALĂ

PRIMĂRIA COMUNEI CIUREA
Localitate: CIUREA
Judeţ: IAŞI
Consilier achiziţii publice
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: asistent

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: JURIDIC ŞI ACHIZIŢII PUBLICE

PRIMĂRIA COMUNEI CIUREA
Localitate: CIUREA
Judeţ: IAŞI
Inspector
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: principal

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: FINANCIAR – CONTABIL

PRIMĂRIA COMUNEI CIUREA
Localitate: CIUREA
Judeţ: IAŞI
Condiţii de participare
pentru funcţia publică de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent
– vechime în specialitatea funcţiei de minimum 1 an,

pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în ştiinţe economice
– vechime în specialitatea funcţiei de minimum 5 ani,

pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional superior
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în ştiinţe sociale
– vechime în specialitatea funcţiei de minimum 7 ani.

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării
concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la
secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei aparţine în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.