Locuri de munca: Primaria comunei Cozmeşti, judeţul Iaşi

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cozmeşti, judeţul Iaşi.

Informaţii concurs
 Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 18.02.2020, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Cozmeşti, judeţul Iaşi.
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoană de contact: Blejusca Adina, secretar general al comunei, 0232 413444; FAX 0232413551, clcozmesti@yahoo.com
Data afişării: 17.01.2020, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Consilier
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: debutant

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: CONTABILITATE

PRIMĂRIA COMUNEI COZMEŞTI
Localitate: COZMEŞTI
Judeţ: IAŞI
Condiţii de participare
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalentă în ştiinte economice.
Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării
concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la
secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei aparţine în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *