Locuri de munca: Primaria comunei Dumesti, judeţul Iaşi

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante (3 funcţii) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dumesti, judeţul Iaşi.

Informaţii concurs
 Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 17.02.2020, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Dumesti, judeţul Iaşi.
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoană de contact:Băsu Simona – Elena, secretar general al comunei, 0232/3222020, registratura@comunadumesti.ro
Data afişării: 17.01.2020, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Inspector
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: debutant

Tip compartiment: SERVICIU
Denumire compartiment: STARE CIVILA

PRIMĂRIA COMUNEI DUMEŞTI
Localitate: DUMEŞTI
Judeţ: IAŞI
Consilier achiziţii publice
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: debutant

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: ACHIZITII PUBLICE SI INVESTITII

PRIMĂRIA COMUNEI DUMEŞTI
Localitate: DUMEŞTI
Judeţ: IAŞI
Consilier
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: superior

Tip compartiment: BIROU
Denumire compartiment: FINANCIAR CONTABIL

PRIMĂRIA COMUNEI DUMEŞTI
Localitate: DUMEŞTI
Judeţ: IAŞI
Condiţii de participare
pentru postul de consilier I superior in compartimentul financiar contabilitate :
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte economice
-vechime : minim 7 ani in specialitatea sudiilor necesare ocuparii functiei publice

pentru postul de consilier achizitii publice I debutant in compartimentul achizitii publice si investitii:
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
-vechime: nu este cazul

pentru postul de consilier I debutant in compartimentul stare civila :
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
– vechime: nu este cazul

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării
concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la
secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei aparţine în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *