Locuri de munca: Primaria comunei Voineşti, judeţul Iaşi

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Voineşti, judeţul Iaşi

Informaţii concurs
 Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 17.02.2020, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Voineşti, judeţul Iaşi, etaj 1, sala de sedinte
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoana de contact: Vatamanu Alexandra, Inspector Asistent Resurse Umane, tel: 0232.294.755, e-mail resurseumane@primariavoinesti-iasi.ro
Data afişării: 17.01.2020, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Inspector
Descriere post Localizare post
Clasa: I

Grad: debutant

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: CONTABILITATE, BUGET FINANTE, TAXE SI IMPOZITE

PRIMĂRIA COMUNEI VOINEŞTI
Localitate: VOINEŞTI
Judeţ: IAŞI
Condiţii de participare
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării
concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la
secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei aparţine în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *